Rázová vlna

Nejčastější indikace

1. Bolesti svalového úponu na vnitřní straně lokte
2. Omezení pohybu a bolest ramenního kloubu v důsledku kalcifikace
3. Bolesti zad
4. Bolesti svalového úponu na vnější straně lokte - tenisový loket
5. Bolesti úponů pod vnější horní hranou pánevní kosti
6. Bolest při zátěži v nadkolenní nebo podkolenní oblasti
7. Bolesti při artroze kolenního kloubu
8. Rehabilitace zánětu Achillovy šlachy
9. Akutní i chronické záněty paty, ostruha patní kosti

Rázovou vlnou u nás léčíme v nejčastějších případech tenisové lokte, patní ostruhy, bolestivá ramena, bolesti zad, některé typy artróz a záněty Achillových šlach. Z obecnějšího hlediska je terapie rázovou vlnou vhodná k ošetření poškozených úponů šlach, ošetření měkkých tkání v blízkosti kosti, bolestivých zánětů i poúrazových stavů pohybového aparátu

Cena

Akustická radiální vlna
(6 aplikací za několik týdnů)
1 aplikace……1.000,-- Kč

Piezoelektrická fokusovaná rázová vlna
(3-4 aplikace během 3 týdnů)
1 aplikace……3.000,-- Kč

Co je rázová vlna

Terapie spočívá v působení rázových vln pomocí sondy PowerPlus na nemocné místo. Generátor přístroje mění vzduchovou vlnu (5-6 barů) v akustickou radiální vlnu, kterou hlavice aplikátoru přenáší v okolí bolestivého místa do hloubky tkáně cca 4 cm (event. až 15 cm). V ní se zlepšuje mikrocirkulace a metabolismus. Vlny umožňují rozpuštění vápenných fibroblastů, podporují produkci kolagenu, snižují napětí v tkáni a mají analgetický efekt. Zjednodušeně řečeno, princip působení rázové vlny je ve zlepšení prokrvení v místě působení a regeneraci postižených buněk. Vhodně zvolená frekvence impulsů v rozpětí 1 až 15 Hz umožňuje zkrátit dobu rehabilitace, největší množství energie vychází z vrcholu aplikátoru a jeho přesným zacílením nedochází k rizikům úniku energie mimo tělo.

Detail přístrojePistol

Novinkou je přístroj Swiss PiezoClast, který generuje piezoelektrické fokusované rázové vlny. Na našem pracovišti je tento systém zkombinován s přístrojem pro aplikaci radiální rázové vlny Swiss DolorClast Classic a tvoří tak modulární systém, který je nazýván Swiss DuoClast. Základním prvkem aplikační hlavice jsou piezoelektrické krystaly, které skokově zvětší svůj objem o několik mikrometrů a vytvoří ve svém nejbližším okolí tlakovou vlnu. Všechny tlakové vlny se díky tomu setkávají v jednom ohnisku, kde se jejich intenzita sečte. Samotná aplikace je mnohem méně bolestivá. Přesné zacílení v dané tkáni přináší pozitivní ovlivnění buněčného formování a jejich funkce, což vede od bolesti a ke zlepšení krevní cirkulace v dané oblasti. Existuje zde několik výměnných gelových adaptérů, pomocí kterých dochází k jednoduchému nastavení hloubky průniku.

Piezoclast

Předpokladem pro dosažení výše uvedených výsledků efektivity léčby touto terapií jsou konkrétní zkušenosti a znalosti lékaře, bez kterých by ani tato pokroková metoda neskýtala záruku pozitivních výsledků. Předností naší ambulance je mj. i to, že všechny aplikace během terapie jsou prováděny jedním lékařem, který je jedině takto schopen průběžně sledovat vývoj (regresi) choroby a následně optimálně stanovovat aplikační intervaly a dávkování.

Dosud léčba úponových bolestí v oblasti velkých i malých kloubů celého těla probíhala na chirurgiích, a rehabilitacích s různým efektem, a to léčbou medikamentózní, celkově či lokálně, obstřiky s aplikací kortikoidů s lokálním anestetikem. Při slabém efektu rehabilitací pak přicházely na řadu zákroky chirurgické – často s nejistým výsledkem. Porovnání s výše zmíněnými, dosud převažujícími metodami léčby, vychází jednoznačně ve prospěch rázové vlny. Účinnost této „nové“ metody podle prováděných studií i praktických zkušeností v Německu a Švýcarsku a které byly potvrzeny i naší praxí, je kolem 95%, což je v medicíně nevídané číslo.

Adaptér

Aplikace

Terapie rázovou vlnou se provádí ambulantně, není časově náročná – jedna aplikace trvá pouze několik minut. Obvykle je potřeba několik aplikací v rozpětí pár týdnů. Intervaly mezi aplikacemi určí lékař, kromě jiného podle dynamiky vývoje choroby (resp. podle průběžného vyhodnocení léčebné odezvy terapie). Do postiženého místa pohybového aparátu je prostřednictvím hlavice aplikačního přístroje obsluhovaného lékařem přenášeno radiální akustické či fokusované vlnění pronikající do hloubky tkáně až 15 cm. Pro lepší kvalitu přenosu mezi hlavicí a ošetřovanou tkání je nanesen kontaktní gel. Pacient pociťuje přenos rázových vln do tkáně jako rytmické poklepávání „jakoby lehkým kladívkem“. Pokud je aplikace vnímána pacientem citlivě, bývá to jen v míře snesitelné bez lokální anestezie.

Aplikace 1Aplikace 2Aplikace 3Aplikace 4Piezoclast

Výhody

Tato metoda se navíc velmi rychle rozvíjí, takže to, co bylo před několika lety, již neplatí nebo se mění. Rychle přibývá množství diagnóz a chorob, které se dají rázovou vlnou léčit. U většiny chorob dochází k odstranění příčiny, ale u některých, např. pokročilejší artrózy uleví od bolestivosti. V dnešní době lze tuto terapii použít již i na obtíže se zády, revmatické choroby, artrózy kolen, ramen, kyčlí a další choroby pohybového aparátu, včetně poúrazových stavů a stavů po operaci pohybového aparátu.

Objednejte se k nám