Metoda A-PRP & HA

Aplikace

1 – 3 ošetření – injekční

Cena

10.000,-- Kč za 1 ošetření

Metoda A-PRP & HA

Autologní léčba plazmou bohatou na trombocyty a využívající hydratační efekt kyseliny hyaluronové. Nový přístup k léčení úrazů a zánětů šlach, artrózy, zánětu Achillovy šlachy, tenisového lokte, golfového lokte.

Charakteristika produktu

Filozofií této léčby je zkombinování nejmodernějších technologií a přirozené schopnosti organismu léčit sama sebe. Při procesu je využita vlastní krev pacienta, z které je extrahována krevní plazma. Výsledná látka je aplikována do postižené oblasti, kde krevní plazma bohatá na trombocyty působí jako akcelerátor hojivého a růstového procesu. Trombocyty uvolňují látky známé jako růstové faktory. Stejná reakce v lidském těle nastává například při říznutí – organismus využije trombocyty k urychlení léčby a zatažení rány.

Léčba není koncipována jako rychlá náprava, je to dlouhodobější proces, který vyžaduje čas a rehabilitaci.

V americkém časopise Sportovní medicína byla již v roce 2006 publikována vědecká studie o účinnosti léčby PRP na problém tzv. tenisového lokte. V 90% studovaných případů měla tato léčba vynikající účinky a nebylo nutné absolvovat další chirurgický zákrok. (American Journal of sport medicine, listopad 2006).

Kyselina Hyaluronová (HA)

  • váže vodu a zvětšuje objem
  • stimuluje migraci kožních buněk
  • oživuje a hydratuje pokožku zevnitř

Autologní plazma bohatá na krevní destičky (A-PRP)

  • zvyšuje produkci kolagenu
  • zlepšuje pružnost, tón a tloušťku pokožky
  • stimuluje diferenciaci a proliferaci (bujení)
  • spouští angiogenezi (novotvorba cév a krevních kapilár)
Regen Lab

Výhody léčby

  • pacienti mohou očekávat výrazné zmírnění bolesti, ztuhlosti a zlepšení hybnosti
  • urychluje a zkracuje léčebný proces uzdravení akutních, chronických a degenerativních onemocnění

Objednejte se k nám